18 de junio de 2013

L’Associació Vinícola Catalana es fixa nous reptes a la seva Assemblea

Nota de Premsa
17 de Juny 2013 

L’Associació Vinícola Catalana es fixa nous reptes a la seva Assemblea
En el marc incomparable del Castell de Peralada (DO Empordà),  va tenir lloc el 14 de juny l’Assemblea General de l’Associació Vinícola Catalana, que en els darrers anys s’ha convertit en una trobada empresarial del sector, realitzant-se cada any en el marc de diferents empreses associades d’arreu del territori vitivinícola català.  

En aquesta ocasió, el President va recordar que l’Associació, des de la fusió de les associacions empresarials l’any 2010, ha experimentat uns profunds canvis estratègics en l’orientació i el seu funcionament, que culminaran amb una Associació més potent, representativa, dinàmica i sobretot adaptada a les necessitats de les empreses.

En aquest moment l’Associació Vinicola Catalana compta amb 155 firmes adherides de les quals, el principal grup és el d’elaboradors i embotelladors de vins tranquils, el qual representa el 85% de la comercialització total de vi català, amb un potencial de 100 milions d’ampolles de vi embotellat (tant de mercat interior com exterior).

En quan a les activitats, l’Associació ha iniciat una important tasca orientada a facilitar a les empreses obrir vies de comercialització en els mercats exteriors i, en aquest sentit, des del nou Departament de Dinamització Exterior, aquest any ja s’han realitzat varies activitats com per exemple la Missió Inversa del Cartavi Internacional  (premia amb una estància a Catalunya a 2 restaurants de Washington amb millor representació de vins catalans), un Showroom i seminari de vins Catalans a Zurich  i pels propers mesos s’està preparant una Missió Inversa de Prescriptors de Canadà i una Missió Comercial a la Xina.

L’Associació també compta entre els seus principals projectes donar un major impuls als Premis Cartavi, que des de l’anterior edició va incorporar la participació del consumidor, proposant els Restaurants que demostri una major sensibilització i presència envers els vins catalans a les seves cartes de vins.
Finalitzada l’Assemblea es va poder comptar amb l’assistència del Director General de l’INCAVI, En Jordi Bort, el qual va destacar la bona entesa entre l’Administració i la patronal.  Prova d’això són les 2 taules de treball, creades recentment, entre representants d’ambdues parts:  La Taula d’Internacionalització i la Taula de simplificació administrativa 

La jornada va començar amb una visita als jardins i a l’entorn on té lloc el Festival de Música de Castell de Peralada. Tot seguit es va visitar el museu i la biblioteca on es va realitzar l’assemblea. Posteriorment va continuar amb un dinar a la Sala Mirador del Castell de Peralada i finalment vam poder gaudir d’una visita i tast a la Finca Garbet, l’espectacular vinya propietat del celler Castell Peralada que es troba situada literalment a la vora del Mediterrani i d’on surt el vi que porta el seu nom, un dels més exclusius de l’Empordà. 

No hay comentarios: